Stratejik Yönetim

Stratejik yönetim hızlı değişen koşulların olduğu günümüzde organizasyonunuzun hedeflerine ulaşabilmesi için doğru stratejiler geliştimenizi, bu stratejileri etkin bir şekilde uygulamanızı ve sonuçlarını değerlendirerek hedefinize doğru gidip gitmediğinizi belirlemenizi sağlayan yönetim sürecidir. Stratejik yönetim kendinize devamlı olarak “Doğru şeyi mi yapıyoruz?” sorusunu sormanızı sağlar. Geleceğe odaklıdır. Temel olarak şu üç aktivite ve karar verme adımından oluşur.

  • müşteriler, rekabet şartları, teknoloji, kanuni yükümlülükler gibi hızlı değişen dış faktörleri göz önünde bulundurarak organizasyonun geleceğe dair hedeflerinin belirlenmesi,
  • belirlenen hedeflere ulaşabilmek için etkin bir stratejinin ortaya konulması,
  • stratejinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için kaynakların uygun şekilde kullanılabilmesine uygun bir organizasyon yapısının kurulması

Etkin bir stratejik yönetim için büyük resme dikkat etmeniz ve değişen koşullara ayak uydurma konusunda istekli olmanız gerekmektedir. Ancak unutmamanız gereken en önemli nokta stratejik yönetim konsepti sihirli bir değnek değil, sadece bir araçdır. Doğru kullandığınız zaman sizi sonuca ulaştıracaktır.