Buradasınız

Stratejik Yönetim

Günümüzde bir organizasyon için en temel konu teknoloji, rekabet, kanuni zorunluluklar gibi değişen dış faktörler ışığında hedeflerini belirlemek ve bu hedeflere etkili ve verimli bir şekilde ulaşmaktır. İşte tam burada stratejik yönetim konsepti devreye girmektedir. En basit tanımıyla stratejik yönetim organizasyonun bir stratejik plana dayanılarak yönetilmesidir ki stratejik plan da kısaca organizasyonun değişen dış faktörleri hesaba katarak ne yapmayı ve bunu nasıl yapmayı planladığını açıklayan doküman olarak tanımlanabilir. Bu plan organizasyonun yönünü belirler ve yöneticilerin periyodik olarak organizasyonun ne kadar etkin ve verimli çalıştığını değerlendirmelerini ve gerekiyorsa önlem almalarını sağlar. Eğer plan yoksa değerlendirme yapabilecek herhangi bir ölçüt olmayacak ve dolayısıyla organizasyonun performansı kişisel görüşlere göre belirlenecektir.

Stratejik planın hangi sıklıkla oluşturulması ve kaç yılı kapsaması gerektiği genel olarak sorulan bir sorudur. Bu soru için tek bir doğru cevap yoktur. Çünkü bu sorunun cevabı organizasyonun faaliyet gösterdiği çevreyi etkileyen faktörlerdeki belirsizlik, yeni stratejilerin ne kadar zamanda belirlenebildiği ve organizasyonun bu planlama süreci için ne kadar kaynak ayırmaya hazır olduğu gibi birçok faktörün arasındaki dengeye göre değişkenlik gösterebilmektedir. Ancak genel olarak söylemek gerekirse planlamanın yeteri kadar sık yapılmaması organizasyonun çevresindeki değişikliklere yavaş tepki vermesine, gereğinden fazla yapılması ise planlama için çok zaman ve kaynak ayrılmasına neden olacaktır. Bu faktörleri dengelemeye çalışan birçok organizasyon 3 yılı kapsayan yıllık planlar oluşturmaya karar vermiştir.