Buradasınız

Stratejik Yönetim Nedir

Stratejik yönetim bir organizasyonun hedeflerine ulaşabilmesi için doğru stratejiler geliştirmesini, bu stratejileri etkin bir şekilde uygulamasını ve sonuçlarını değerlendirerek hedefine doğru gidip gitmediğini belirlemesini sağlayan yönetim sürecidir. Stratejik yönetim süreci organizasyonun her alt birimi bazında farklılık göstermez. Organizasyonun geneli için belirlenen bir stratejik yönetim konsepti vardır ve bütün alt birimler üst yöneticilerin sorumluluğundaki bu stratejik yönetim konsepti doğrultusunda üzerlerine düşeni yaparlar. Stratejik yönetimin kullandığı araç stratejik plandır. Stratejik plan da stratejik düşünmeyi desteklemektedir. Dolayısıyla stratejik yönetim aslında organizasyonun yönetiminde stratejik düşüncenin uygulanması olarak da tanımlanabilir. Stratejik düşünme “Doğru şeyi mi yapıyoruz” sorusunu sorma anlamına gelir ve şu üç şeyi içermesi gerektirmektedir:

  1. amaç ya da sonuç - stratejik düşünen biri bir şeyler yapmaya çalışıyordur
  2. çevreyi anlama - özellikle bu sonucu etkileyen/engelleyen rakip ya da engelleyici güçleri anlama
  3. rakip ya da engelleyici güçlere karşı etkili planlar geliştirebilme becerisi

Dr. Jagdish Sheth’e göre stratejik yönetim:Pazarlama alanında dünya çapında bilinen bir akademisyen olan Dr. Jagdish Sheth stratejik yönetimi devamlı olarak “Doğru şeyi mi yapıyoruz” sorusunu sormak olarak tanımlamaktadır. Yine Dr. Jagdish Sheth’e göre stratejik yönetim tahmin edilebilir ölçekteki değişken çevresel faktörler bağlamında geleceğe odaklanmıştır. Büyük resme dikkat etmeyi ve değişen koşullara ayak uydurma konusunda istekli olmayı gerektirmektedir.Stratejik yönetim şu üç aktivite ve karar aşamasından oluşmaktadır:

  • müşteriler, rekabet şartları, teknoloji, kanuni yükümlülükler gibi hızlı değişen dış faktörleri göz önünde bulundurarak organizasyonun geleceğe dair hedeflerinin belirlenmesi,
  • belirlenen hedeflere ulaşabilmek için etkin bir stratejinin ortaya konulması,
  • stratejinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için kaynakların uygun şekilde kullanılabilmesine uygun bir organizasyon yapısının kurulması

Dr. Sheth stratejik yönetimi diğer iki yönetim yaklaşımı olan geleneğe dayalı ve işleme dayalı yönetim yaklaşımlarından ayırmaktadır. Geleneğe dayalı yaklaşım “Çalışıyorsa dokunma” diyen bir karaktere sahiptir. Bu yaklaşım değişken olmayan çevrede faaliyet gösteren organizasyonlar için iyi sonuç vermektedir. İşleme dayalı yaklaşım “Doğru şeyi mi yaptık?” sorusunu sorar. Mevcut uygulamalara odaklıdır ve aşırı değişken çevrede faaliyet gösteren organizasyonlar için iyi sonuç vermektedir. Stratejik yönetim ise değişen çevresel faktörlere uyum sağlayabilen ve uygulandığı organizasyonlara bağlı olarak değişkenlik gösteren bir yönetim anlayışıdır. Değişken koşulların olduğu günümüzde başarılı olmaya “eğer çalışıyorsa dokunma” diyen geleneksel yaklaşımdan yakındır.

Yeni yorum ekle

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.