Tavsiye

İÇ KONTROL EYLEM PLANI TASLAK BELGESİ HAZIRLANMASI

7,000.00 4,999.00

 İç Kontrol Sistemimiz alınsın yada alınmasın, kurumsal talebe bağlı olarak, alan uzmanımızca kurumlara has İç Kontrol Eylem Planı Belgesi, nihai hali ve onayı  kurum tarafından verilmek üzere son aşamaya getirilmiş taslak belge olarak hazırlanıp sunulmaktadır.

Hizmet Özellikleri

 

İçerik  ve İşleyiş İle İlgili Hizmetler
İlgili Kurumsal Bilgilerinin İşlenmesi
Örnek İşlem Paylaşımı
Belge Taslaklarının Hazırlanması

 


Hizmet Süreci

 

 

 

 


İlgili Mevzuat

 • 5018 sayılı kanunun 60.maddesinin a) bendi,9.maddesi; 5393 sayılı kanunun 41.maddesi ve Kalkınma Bakanlığı’nın (önceki DPT’nin) yayınlamış olduğu Stratejik Planlama Kılavuzu kapsamında hazırlanması gereken idareye ait stratejik plan hazırlık ve revizyonunun koordinasyonunu
               •  
 • 5018 sayılı kanunun 60.maddesinin a) bendi, 5393 sayılı kanunun 41. maddesin ve Maliye Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi kapsamında hazırlanması gereken idare performans programının konsolidasyonunu
         •  
 • 5018 sayılı kanunun 9.maddesi; 5393 sayılı kanunun 61.maddesi ve Maliye Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi kapsamında hazırlanması gereken idarenin performans esaslı bütçesinin konsolidasyonunu
     •  
 • 5393 sayılı kanunun 38.maddesi kapsamında performans programında belirtilen hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının izlenmesi, kayıtların tutulması, güvenirliğinin sağlanması ve istatistiklerin oluşturulmasını; (Her 3 ayda bir gerçekleştirilebilecek performans ve bütçe değerlendirmelerinin konsolidasyonunu)
         •  
 • 5018 sayılı kanunun 60.maddesinin g)bendi ve 41.maddesi,5393 sayılı kanunun 56.maddesi ve Maliye Bakanlığının yayınlamış olduğu Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi kapsamında hazırlanması gereken idare faaliyet raporunun konsolidasyonunu
            •  
 • 5018 sayılı kanunun 55. maddesi, 56. maddesi, 57. maddesi ve 58. maddesi kapsamında hazırlanması gereken iç kontrol eylem planı uygulamalarının koordinasyonunu
            •  
 • 4982 sayılı bilgi edinmesi hakkı kanun kapsamında idareye ait stratejik plan, performans programı, performans esaslı bütçe, performans değerlendirmesi işlemleri, faaliyet raporu ve iç kontrol hakkında ilgili komisyonlara, talepleri doğrultusunda üst yönetime; yasal takvim uyarınca diğer kamu kurumlarına ve kamuya bilgi sunulmasını sağlayan yasal düzenlemelerdir.

 

MEVZUATIN TAMAMI İÇİN

İncelemeler

Henüz yorum yapılmadı.

“İÇ KONTROL EYLEM PLANI TASLAK BELGESİ HAZIRLANMASI” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir