PERFORMANS İZLENMESİ MODÜLÜ

Kurumun ve birimlerin performans programı ile performans esaslı bütçesi ve uygulamaların bunlara uygunluğunu kurumun talebine göre aylık, üç aylık, altı aylık veya talep edilebilecek herhangi bir periyod ile ilgileri ile koordinasyon içinde izlenip değerlendirilmek üzere sorumluları ile paylaşılması sağlanır.
Kategoriler:

Özellikler

Performans İzleme Modülü Özellikleri;

Kurum genelinde kullanılan performans göstergelerinin izlendiği ve yönetildiği bölümdür. Performans göstergeleri ile ilgili genel parametreler olan dönemler ve değerlendirme kriterleri tanımlandıktan sonra her bir performans göstergesine ait bilgilerin nasıl izleneceği, sorumluları ve grafik özellikleri ayarlanabilmesidir. Performans göstergelerine ait hedef, alarm, uyarı ve gerçekleşme verileri birkaç değişik yöntemle izlenebilmesidir.

Bunlar elle giriş izlenmesi, bir formül yardımı ile başka göstergelerden hesaplanarak izlemeler, dinamik olarak veri girişi sırasında script desteği ile otomatik hesaplama ve veritabanlarından alanların izlenebilmesi olarak sıralanabilir.

Veritabanı olarak her türlü veritabanına OLE DB, ODBC ile bağlanılarak veri alınıp izlenebilmesi. Access, MS SQL Server, Oracle veri tabanları başta olmak üzere her türlü ilişkisel ve OLAP veritabanından veya veri ambarlarından zamanlanmış görevler tanımlanarak periyodik olarak veri alınıp izlenebilmesidir.(bu tür veritabanları ile iletişim kurumun yazılımı satın aldığı firma ile kurum tarafından protokol haline getirip yazılımı yapan firma servis,webservis,xml aktarım gibi yönetmlerden veri akışını sağlaması durumunda)

Performans Programı modülünde tanımlanan performans göstergeleri kullanıcının serbestçe tanımlayıp değiştirebildiği gruplar altında kategorize edilerek kolayca izlenebilmesi, süreç haritalarında ilgili süreç adımına referans olarak tanımlayabilip süreç üzerinden de izlenebilmesidir.

Performans İzleme modülünde bulunan  diğer özellikler aşağıda sunulmuştur;

Hesaplamalarda kullanılan değişkenlerin izlenmesi

Veri girişlerin izlenmesi Ölçüm Periyotlarının izlenmesi ,

Hedef ve Veri Kıyaslarının İzlenmesi,

Nicel ve Nitel Performans izlemeleri,

Birim ve Kurum Performans Puanlarının İzlenmesi,

Stratejik Plan ve Performans Programı bakış açısına göre performans ve yatırım izlemesi,

Veritabanı Bağlantılarının İzlenmesi,

Balanced Scorecard mantığında kurumsal, birimsel karnelerin izlenmesi.


Kurulum

Kurumsal talebe bağlı olarak, sistemlerimize  iki tür erişim imkanımız vardır.
      1- Sisteme Sunucumuzdan Erişim,
      2- Kurumun Kendi Sunucusuna Kurulum.
Sisteme kendi sunucumuzdan erişim, kurumun sınıfına ve belediyenin nüfusuyla orantılı ek hesapla ücretlendirilmektedir.
Kurumun kendi sunucusuna kurulum, ürün paketlerine dahil edilmiş ücretsiz hizmetlerimizdendir.

Destekler

Talep edilen ürün paketlerine bağlı olarak değişen ücretsiz hizmetlerimizin tümü şunlardır:

 

Teknik DestekSistem Kurulumu
Programsal Arızaların Giderilmesi
Gerekli Güncellemelerin Yapılması
İçerik ve İşleyiş DesteğiKurumsal Alt Yapı Bilgilerinin Sisteme Yüklenmesi
Örnek İşlem Paylaşımı
Taslak Belgelerin Hazırlanması
Akademik Destekİç Paydaş Analizi Raporu
Dış Paydaş Analizi Raporu
Mali Kaynak Analizi Raporu
SWOT Analizi Raporu
PESTLE Analizi Raporu
Stratejik Plan Değerlendirme Raporu
İç Kontrol Eylem Planı Değerlendirme Raporu

İlgili Mevzuat

  • 5018 sayılı kanunun 60.maddesinin a) bendi,9.maddesi; 5393 sayılı kanunun 41.maddesi ve Kalkınma Bakanlığı’nın (önceki DPT’nin) yayınlamış olduğu Stratejik Planlama Kılavuzu kapsamında hazırlanması gereken idareye ait stratejik plan hazırlık ve revizyonunun koordinasyonunu
  • 5018 sayılı kanunun 60.maddesinin a) bendi, 5393 sayılı kanunun 41. maddesin ve Maliye Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi kapsamında hazırlanması gereken idare performans programının konsolidasyonunu
  • 5018 sayılı kanunun 9.maddesi; 5393 sayılı kanunun 61.maddesi ve Maliye Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi kapsamında hazırlanması gereken idarenin performans esaslı bütçesinin konsolidasyonunu
  • 5393 sayılı kanunun 38.maddesi kapsamında performans programında belirtilen hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının izlenmesi, kayıtların tutulması, güvenirliğinin sağlanması ve istatistiklerin oluşturulmasını; (Her 3 ayda bir gerçekleştirilebilecek performans ve bütçe değerlendirmelerinin konsolidasyonunu)
  • 5018 sayılı kanunun 60.maddesinin g)bendi ve 41.maddesi,5393 sayılı kanunun 56.maddesi ve Maliye Bakanlığının yayınlamış olduğu Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi kapsamında hazırlanması gereken idare faaliyet raporunun konsolidasyonunu
  • 5018 sayılı kanunun 55. maddesi, 56. maddesi, 57. maddesi ve 58. maddesi kapsamında hazırlanması gereken iç kontrol eylem planı uygulamalarının koordinasyonunu
  • 4982 sayılı bilgi edinmesi hakkı kanun kapsamında idareye ait stratejik plan, performans programı, performans esaslı bütçe, performans değerlendirmesi işlemleri, faaliyet raporu ve iç kontrol hakkında ilgili komisyonlara, talepleri doğrultusunda üst yönetime; yasal takvim uyarınca diğer kamu kurumlarına ve kamuya bilgi sunulmasını sağlayan yasal düzenlemelerdir.

 

MEVZUATIN TAMAMI İÇİN

Entegrasyonlar

Entegre sistemler, Kurumsal talebe bağlı olarak, kurumun sınıfına ve belediyenin nüfusuyla orantılı ek hesapla ücretlendirilmektedir. Entegre sistemlerimiz şunlardır:

 

ENTEGRE EDİLEBİLECEK  EK SİSTEMLERSOSYAL DOKU ENTEGRASYONU
MUHTARLIK SİSTEMİ ENTEGRASYONU
EBA SİSTEMİ ENTEGRASYONU
Kurumlarda buluna mevcut yazılımlarla entegrasyon, kurumsal talebe bağlı olarak, işlem türüne göre ücretlendirmeyle ayrıca sağlanabilir. 

İncelemeler

Henüz yorum yapılmadı.

“PERFORMANS İZLENMESİ MODÜLÜ” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir