Tavsiye

YALIN STRATEJİK ANALİZ SİSTEMİ

10,000.00 7,000.00

ANTRA olarak bizler, stratejik planın hazırlanması ve yenilenmesi sürecinde koordinasyon, yöntem ve süreç danışmanlığı ve online stratejik analiz hizmetleri de sunmaktayız.

Yeni Rehber ile tam uyumlu stratejik analiz sistemimiz, stratejik plan hazırlık sürecinde stratejik analiz ve durum analizi işlemlerinizi hem güvenilir bir biçimde hızlandırmakta, hem de stratejik planlama sürecinin diğer adımları için size çok nitelikli çıktılar sunarak ilgili işlemlerinizin çok kolaylaşmasına vesile olmaktadır.

Sistemimizi hemen alın, hem vaktiniz milletimize hizmet için size kalsın; hem de hizmet için gerekli harika sonuçlar edinin.

Özellikler

SİSTEMİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yalın Stratejik Analiz Sisteminin teknik bakımından özellikleri:

1)web tabanlı olması;
2) Kullanıcı sınırı olmaması, kurumun server ve lisans aralığında sınırsız kullanıcıyla çalışabilmesi;
3)SQLserver  yada Oracle Veritabanı yönetim sisteminde depolama yapabilmesi,
4)Kullanıcı rol bazlı yetkilendirmeye sahip olması;
5) clientlerde dökümantasyon işlemi için Microsoft Word ikamesi kelime işlemci bir proramın browser içinde activex olarak kullanabilmesi; (clientlerdeki Microsoft word lisansı gerektirmeden);
6)Dökümantasyon işleminde serverda ilave SDK lisansı gerekmemesi kurum bunun için ödeme yapmaması. Ancak yazılım devolopping de gerekli lisanslar yüklenicinin ödemesinde olup sistemin fiyatına dahil olması;
7)Çevik modelleme algoritması ile kurumun zamanla değişecek ihtiyaçlarına cevap verecek modelde olması;
8) Sistem Microsoft. NET teknolojisi ile tam nesne yönelimli olarak geliştirilmesi;
9) Sistem yeniden Yapılanma (Re-engineering), ISO Belgelendirmesi (ISO 9001:2008 vb.), Toplam Kalite Yönetimi (TQM), EFQM Mükemmellik Modeli, COBIT, ITIL, CMMI, Yalın Üretim ve altı-sigma gibi yaklaşımları destekleyecek nitelikte olmasıdır.

SİSTEM MODÜLLERİ

 

*Paydaş Tanım Modülü

*Çoklu Paydaş Anketi Modülü

*Veri Analiz ve Sonuç Çıktı Modülü

Kurulum

Kurumsal talebe bağlı olarak, sistemlerimize  iki tür erişim imkanımız vardır.
      1- Sisteme Sunucumuzdan Erişim,
      2- Kurumun Kendi Sunucusuna Kurulum.
Sisteme kendi sunucumuzdan erişim, kurumun sınıfına ve belediyenin nüfusuyla orantılı ek hesapla ücretlendirilmektedir.
Kurumun kendi sunucusuna kurulum, ürün paketlerine dahil edilmiş ücretsiz hizmetlerimizdendir.

Destekler

Talep edilen ürün pakete bağlı olarak  ücretsiz hizmetlerimizin şunlardır:
Teknik DestekSistem Kurulumu
Programsal Arızaların Giderilmesi

İlgili Mevzuat

 • 5018 sayılı kanunun 60.maddesinin a) bendi,9.maddesi; 5393 sayılı kanunun 41.maddesi ve Kalkınma Bakanlığı’nın (önceki DPT’nin) yayınlamış olduğu Stratejik Planlama Kılavuzu kapsamında hazırlanması gereken idareye ait stratejik plan hazırlık ve revizyonunun koordinasyonunu
               •  
 • 5018 sayılı kanunun 60.maddesinin a) bendi, 5393 sayılı kanunun 41. maddesin ve Maliye Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi kapsamında hazırlanması gereken idare performans programının konsolidasyonunu
         •  
 • 5018 sayılı kanunun 9.maddesi; 5393 sayılı kanunun 61.maddesi ve Maliye Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi kapsamında hazırlanması gereken idarenin performans esaslı bütçesinin konsolidasyonunu
     •  
 • 5393 sayılı kanunun 38.maddesi kapsamında performans programında belirtilen hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının izlenmesi, kayıtların tutulması, güvenirliğinin sağlanması ve istatistiklerin oluşturulmasını; (Her 3 ayda bir gerçekleştirilebilecek performans ve bütçe değerlendirmelerinin konsolidasyonunu)
         •  
 • 5018 sayılı kanunun 60.maddesinin g)bendi ve 41.maddesi,5393 sayılı kanunun 56.maddesi ve Maliye Bakanlığının yayınlamış olduğu Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi kapsamında hazırlanması gereken idare faaliyet raporunun konsolidasyonunu
            •  
 • 5018 sayılı kanunun 55. maddesi, 56. maddesi, 57. maddesi ve 58. maddesi kapsamında hazırlanması gereken iç kontrol eylem planı uygulamalarının koordinasyonunu
            •  
 • 4982 sayılı bilgi edinmesi hakkı kanun kapsamında idareye ait stratejik plan, performans programı, performans esaslı bütçe, performans değerlendirmesi işlemleri, faaliyet raporu ve iç kontrol hakkında ilgili komisyonlara, talepleri doğrultusunda üst yönetime; yasal takvim uyarınca diğer kamu kurumlarına ve kamuya bilgi sunulmasını sağlayan yasal düzenlemelerdir.

 

MEVZUATIN TAMAMI İÇİN

Entegrasyonlar

Entegre sistemler, Kurumsal talebe bağlı olarak, kurumun sınıfına ve belediyenin nüfusuyla orantılı ek hesapla ücretlendirilmektedir. Entegre sistemlerimiz şunlardır:
ENTEGRE EDİLEBİLECEK  EK SİSTEMLERSOSYAL DOKU ENTEGRASYONU
MUHTARLIK SİSTEMİ ENTEGRASYONU
EBA SİSTEMİ ENTEGRASYONU
Kurumlarda buluna mevcut yazılımlarla entegrasyon, kurumsal talebe bağlı olarak, işlem türüne göre ücretlendirmeyle ayrıca sağlanabilir. 

İncelemeler

Henüz yorum yapılmadı.

“YALIN STRATEJİK ANALİZ SİSTEMİ” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir